Alle collecties
Voorkeuren
Prijzen en pakketten instellen
Prijzen en pakketten instellen
Klaas Willems avatar
Geschreven door Klaas Willems
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Via de Voorkeuren > Opleidingen vind je de opleidingen die aan PlanGo zijn toegevoegd.


Door op +Nieuwe opleiding te klikken kun je extra opleidingen toevoegen. Selecteer de juiste categorie en geef vervolgens aan welke instructeurs en voertuigen bevoegd zijn voor deze opleiding.

Rijlessen

Binnen de opleidingen zijn er meestal verschillende onderdelen voor leerlingen beschikbaar. Voor de opleiding auto is een onderdeel rijles nodig. Om een onderdeel toe te voegen klik je op 'toevoegen'. Daarna kun je de details van de onderdelen invullen. Je geeft een titel op en een daarbij behorende kleur (afspraaklabel). Deze kleur wordt weergegeven in de agenda. De prijs en btw geef je aan en ook of dit onderdeel wordt aangegeven in minuten of stuks bij de tegoeden van de leerlingen. Als je een extern boekhoudpakket gebruikt kun je hier ook de juiste omzetrekening invullen.

❗️Let erop dat je niet meer dan 1 onderdeel toevoegt voor rijlessen. Dit is noodzakelijk zodat de registratie van de tegoeden van de leerlingen kloppend blijft. Wanneer er meerdere onderdelen rijlessen zijn, zal bij wisselend gebruik het tegoed op de leerlingenpagina niet meer kloppen.

Wanneer er met verschillende soorten rijlessen (60 / 90 minuten) wordt gewerkt dan kan dit bij het inplannen aangepast worden door het aantal minuten dan aan te passen. Wanneer er een les van 90 minuten wordt ingepland zal dit automatisch meegenomen worden in de facturatie als 1,5 rijles.

Examens

Onder het onderdeel examens en toetsen voer je aan de linkerkant de totale verkoopprijs in en aan de rechterkant het tarief waar 0% btw over wordt berekend. De software berekent dan automatisch over welk resterende bedrag 21% btw moet worden berekend.

Overig

Bij overig voeg je producten toe die je verkoopt aan leerlingen die niet in de planning komen te staan. Hier vallen theorieboeken en dergelijke onder.

Je hoeft maar één onderdeel genaamd 'Korting' aan te maken. De hoogte van de korting kun je namelijk nog aanpassen nadat je deze hebt toegevoegd aan een pakket.

Cursussen

Als je klassikale lessen geeft, zoals een theoriecursus, voeg je deze toe bij cursussen. (meer informatie)

Pakketten

Onder het kopje pakketten kun je binnen een opleiding een pakket opstellen. Het pakket wordt opgemaakt met behulp van de onderdelen die je zojuist hebt toegevoegd aan een opleiding. In een pakket kun je de prijzen van onderdelen aanpassen. Zo kun je rechtstreeks korting op een aantal rijlessen geven of dit extra inzichtelijk maken met een losse regel korting.

Een aangemaakt pakket kan direct aan het tegoed van een leerling worden toegevoegd. Zo kun je snel aan de slag en heb je een duidelijk overzicht van het aantal uren en producten waar een leerling recht op heeft.

Als je gebruik maakt van Mollie is het mogelijk om pakketten te koop aan te bieden in de LeerlingApp. Je leerlingen kunnen dan zelf in de LeerlingApp tegoed kopen en afrekenen via iDeal.

Was dit een antwoord op uw vraag?