Betalingen
Bram Jetten avatar
Geschreven door Bram Jetten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Betaling factuur registreren
Onbetaalde facturen worden weergegeven met de status Openstaand. Heb je de betaling van de leerling reeds ontvangen? Dan klik je op het factuurnummer en daarna op Registreer betaling. Je kunt nu selecteren op welke manier de leerling heeft betaald en om welk bedrag het gaat. Het kan voorkomen dat een leerling een les meteen in de auto betaalt. Deze betaling kunt u ook registreren en verwerken bij de leerling in PlanGo.

Status factuur
Als nog niet het volledige bedrag is betaald, blijft de factuur de status openstaand behouden. Zodra het volledige bedrag is geregistreerd verandert de status van de factuur in Betaald. Op de leerlingenpagina is te zien dat de kosten nu op € 0,00 staan. Indien er nog lopende facturen zijn voor de leerling kunnen de kosten die nog openstaan afwijken.

Betaalherinnering sturen
Het kan voorkomen dat je een factuur gestuurd hebt naar een leerling maar dat deze nog niet betaald is. Verstuur dan een betaalherinnering naar de leerling.
Klik hier voor meer informatie over betaalherinneringen.

Was dit een antwoord op uw vraag?