Naar de hoofdinhoud
Factuurstatus

Hier lees je welke statussen een factuur doorloopt.

Bram Jetten avatar
Geschreven door Bram Jetten
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Status van een factuur

1. Concept

Bij het opmaken van een factuur is deze nog in conceptfase. In deze fase kun je nog aanpassen doen op de factuur, zoals een factuurregel toevoegen of een bedrag aanpassen.

2. Openstaand

Als het volledige factuurbedrag (nog) niet is betaald, heeft de factuur de status openstaand. Je kunt net zo vaak een betaling registreren tot het volledige bedrag is voldaan.

3. Verlopen

Elke factuur heeft een betaaltermijn, bijvoorbeeld 14 dagen. Vanaf het moment dat de factuur is verzonden gaat dit termijn in. Als het aantal dagen is verstreken, verandert de status van de factuur automatisch naar verlopen.

4. Herinnerd

Een verlopen factuur kun je opnieuw verzenden om te ontvanger te herinneren. Je stuurt dan een eerste of tweede herinnering (en later eventueel een aanmaning). De status van de factuur wordt nu 'Herinnerd'. Het betaaltermijn gaat opnieuw in.

5. Betaald

Zodra het volledige bedrag is geregistreerd verandert de status van de factuur in Betaald. Op de leerlingenpagina is te zien dat de kosten nu op € 0,00 staan.

Mocht de betaling via iDeal worden voldaan, dan komt de factuur automatisch op betaald te staan.

Was dit een antwoord op uw vraag?